Ströamo Häst & Semin

Välkommen

Robina Ströamo är ett naturskönt beläget torp långt ute i Blekinge skogen.

Markerna består här av sten, berg och skog blandat med gamla inägor.

Det mesta används som vinterhagar, sommarbete arrenderas i närheten.

Det gamla stallet och logen rymmer i dag sju hästar och kompletteras av uteboxar.

Här bedrivs avel med fyra, fem ston samt seminstation. Ibland finns det plats för några inhysningar, unghästar eller dräktiga ston.

Jag har inte lösdrift, men mycket utevistelse i stora kuperade hagar med skogen som skydd mot väder och vind.

© www.stroamo.com 2003-2011 | Ingela Hansson Tfn: 0454-630 70, 0702-45 47 43 | Code & design: Evisen